Projekty
UVAŽUJ.CZ

 je výukovým programem zaměřeným na zvýšení povědomí veřejnosti o rizicích a vlastnostech elektrického proudu a všech elektrických zařízení. Jedním z cílů projektu je zavedení vzdělávacího osvětového programu v této oblasti do školních osnov prvního a druhého stupně základních škol. Projekt získal záštitu a podporu ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Očekává se, že začlenění uvedeného projektu do školní výuky přinese větší obezřetnost a informovanost v oblasti znalostí působení elektrického proudu a tím i méně nehod a úrazů. Nedílnou součásti projektu bude vytvoření multimediálního interaktivního internetového portálu, odborných studií a průzkumů, výukových, osvětových a vzdělávacích materiálů.


http://uvazuj.cz/